Service och underhåll är mycket viktigt
IT är bra när det fungerar, men …….
- Har du förlorat ett dokument någon gång?  
- Har du haft problem med tillgängligheten till internet?  
- Tror du att din dator kan krascha någon gång?  
- Har du råkat ut för att en skrivare vägrar att skriva ut?
- Tycker du att IT service kostar för mycket!

Vi kan hjälpa dig med!
  Service & underhåll av datorutrustning till rimliga
kostnader. ex. PC Service från 440:-/h*….
  Prisvärda avtal för schemalagd service med
fjärrövervakning och med en servicenivå som
nog slår de flesta av våra konkurrenter.

Garantier
- för produkter lämnas av respektive tillverkare, IT Kraft Sverige lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.
- för programvaror lämnas av IT Kraft Sverige som är installerade av behörig IT Kraft tekniker.
- för återställning av data till följd av fel på hård- eller mjukvara lämnas inte av IT Kraft Sverige, men IT Kraft kan till ordinarie timdebitering vara behjälpliga att försöka återställa data så lång det är möjligt dock ej till senare version än senaste fullständiga säkerhetskopia.

Login