Service

Normal PC service avtalskund - från 440 kr/tim*

Fastpris för färdigställande av ny dator – Engångskostnad 2.375 KR
(utförs en gång vid 1:a installation)
- Windows operativ – Setup av operativsystem
- Java, Flash, Acrobat – Standard p.g.m. för normala handhavande program
- Microsoft Secure Essentials - skyddar datorn mot virus, spionprogram och annan skadlig kod
- Ccleaner, p.g.m. för rensning av dator från gamla temp-filer
- Program för Fjärrmanövrering av dator
- Mail - Skapa konton och flytta gammalt data till ny dator
- Kundägda program - Installation och kopiering till ny dator
- Säkerhets kopiering av Operativ System till DVD – Setup
- Servicebil

*) ALLA ANGIVNA PRISER ÄR EXKL. MOMS

Vad kan vi göra med er Server?
+ Hyr en eller flera kompletta Servrar med eller utan hårdvara till Fastpris.
+ Övervakning och säkerhetskopiering av en eller flera servrar till Fastpris
+ Uppdatering av mjukvara.
+ Virus rensning.
+ Ominstallation av operativ system.
+ Disk räddning.

Login