Erfarenheter och lösningar

Våra erfareheter säger att det i allra flesta fall är lönsamt att hyra istället för att äga

Visst kan man köpa en produkt, men reflektera gärna över följande frågeställningar;
- Kommer Ni som företag att vara mer effektiva och lönsamma med 
att alltid ha tillgång till nyare utrustning och ny teknik?
- Kommer Ni att vara mer attraktiv som arbetsgivare med att alltid ha tillgång till nyare utrustning och ny teknik?
- Kommer Ni att uppskatta en bra kostnadskontroll på er utrustning och teknik?

Om ni svarar JA på dessa frågor föreslår vi att ni tecknar Er för ”IT som tjänst”, Ni får då en rimlig och överblickbar kostnad för er IT verksamhet.

Vår kraft gör det enkelt och tryggt för Er!

Login