ServiceDesk

När ett ärende kommer till IT Krafts servicedesk följer vi ITIL standard för högsta möjliga tillgänglighet.

1) Vi skriver in alla inkommande ärenden och sätter status i Loggen.

2) Vi meddelar Er ansvarige tekniker eller säljare och ändrar status i Loggen

3) Ärendet plockas sedan av service- eller försäljningsavdelningen och status ändras i Loggen

4) Återkoppling till ägaren till ärendet inom 2 timmar och status ändras i Loggen
   (vår målsättning är att om möjligt kunna hantera 80% av alla ärenden direkt när anmälan kommer till
   ServiceDeskens öppettider)


5) Inom 24 timmar meddelar vi kunden om status för ärendet i Loggen

6) När ServiceDesk anser att ärendet är avslutat kontaktas kunden och status ändras i Loggen

7) När kunden godkänner att ärendet är avslutat ändrar vi statusen i Loggen  

Login