Min Husse vet hur man kan vara säker på allt ska fungera och vad det kommer att kosta? Kontakta Gösta på 0708-627702
KAMPANJ - Kontakta Gösta om pågående kampanjer

*

OPTION
* Felsökning av PC:                                                          625 kr
* APC åskskydd med 5 portar / telefon/ADSL-skydd:   235 kr
* Fastpris för färdigställande av dator:                        2.475 kr
- Setup av Windows operativ – Win7 alt Win8
- Setup av Java, Flash, Acrobat, CCleaner – Standard pgm för normala handhavande program
- Setup av Microsoft Secure Essentials (ett Antivirusprogram)
- Program för Fjärrmanövrering av dator
- Återskapa mailkonton och flytta det gamla till ny dator
- Säkerhets kopiering av Operativ System till DVD – Setup
Kostnader för Installation och kopiering till ny dator kan tillkomma för övriga program
OBS, alla angivna priser är exkl. moms

Login