Lösningar

Vi har personal och partners som har så mycket kunskap av olika typer av lösningar, vilket innebär att vi kan åta oss normala lösningar, men även special lösningar. Vi kan: - sköta drift och underhåll av en eller flera servrar eller virtuella servrar med Windows-, Linux- eller Unixoperativsystem. - ta ansvar för och genomföra av olika typer av migreringar i traditionell server miljö eller i molntjänst. - samordna säkerhetskopieringar av lokala datafiler oavsett var man befinner sig. - Bygga IP strukturer för olika typer av företag eller organisationer som sitter i samma fysiska nätverk. - samordna data och teletrafiken i samma fysiska nätverk. - migrera analog telefoni till IP baserad telefoni.

Login