Erfarenheter

Vår personal har stor kunskap av olika typer av lösningar för en rad olika kunder, nedan kan ni se några av dessa kundprojekt

Nationnella företag och organisationer – Referenser
- Origo, företagshotell med cirka 20 hyresgäster och 100 användare
  * Design av lokalt nätverk för data och telefoni med Internetaccess samt outsoursing av lokalt nätverk

- Andreas Ands Minne, äldreboende med cirka 10 användare
  * Hosting och lokalt nätverk

- Bilia Personvagnar Region Öst - 15 lokalkontor, cirka 500 användare
  * Design av lokalt nätverk för data och telefoni

- Centrum Utveckling - cirka 130 användare
  * Design av lokalt nätverk för data och telefoni samt leverantör av servrar från HP

- Lärarförbundet – Huvudkontor med 12 lokalkontor, cirka 500 användare
  * HelpDesk och design samt installation av lokalt och nationellt nätverk och kopieringsmaskiner samt leverantör av servrar från HP

- Föreningen Blomsterfonden – Huvudkontor med 4 lokalkontor, cirka 280 användare
  * Outsoursing med HelpDesk, design och installation av lokalt och nationellt nätverk och kopierings-maskiner samt leverantör av servrar från HP

- Svenska kyrkan Solna - Huvudkontor med 1 lokalkontor, cirka 80 användare
  * Design och installation av lokalt och nationelt nätverk, IP telefoni och data/video samt leverantör av servrar från HP

- Matteus Fondkommision - med 5 lokalkontor, cirka 350 användare
  * Design av lokalt nätverk för data och telefoni

Internationnella företag och organisationer – Referenser-
- Morgan Stanley Stockholm, cirka 40 användare
  * Byggnation av lokalt nätverk för data och telefoni samt leverantör av IP swichar från Cisco

- 20th Century Fox Stockholm, cirka 30 användare
  * Byggnation av lokalt nätverk för data och telefoni samt leverantör av servrar från HP

- DHL International Stockholm, cirka 200 användare
  * Byggnation av lokalt nätverk för data och telefoni samt leverantör av IP swichar från HP

- Embassy of South Korea Stockholm, cirka 20 användare
  * Byggnation av lokalt nätverk för data och telefoni samt leverantör av IP swichar från Cisco

- MEMEC Stockholm, cirka 40 användare
  * Byggnation av Datahall inkl. släckutrustning samt lokalt nätverk för data och telefoni dessutom leverantör av IP sweichar från HP

Vi ger dig mera kraft att göra dina affärer!

Login